1. Xây dựng TASCO vì mục tiêu phát triển trường tồn là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của các cấp lãnh đạo.
 2. Không có yếu tố cá nhân trong tổ chức.
 3. Luôn bảo vệ quyền lợi của Cổ đông trong dài hạn.
 4. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 5. Biết dừng lại mỗi khi trục trặc để giải quyết vấn đề đảm bảo rằng chất lượng được duy trì tốt ngay từ đầu.
 6. Đào tạo những nhà lãnh đạo, nhà quản lý là người hiểu thấu đáo công việc, sống cùng triết lý Công ty và huấn luyện được cho cấp dưới.
 7. Xây dựng các cá nhân và tập thể xuất sắc về việc tuân thủ triết lý của Công ty.
 8. Xây dựng mạng lưới đối tác và nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ.
 9. Giải quyết vấn đề tận gốc rễ bằng cách phải đích thân đi đến và xem xét hiện trường để hiểu tường tận tình hình (nguyên tắc tam hiện).
 10. Không ngừng học hỏi, không ngừng tự phê bình, không ngừng phát huy trí sáng tạo và cải tiến của mọi người.
 11. Quản trị thông tin để luôn thấu hiểu được tình hình kinh tế vĩ mô trong nước, các nước trong khu vực và thế giới để ra các quyết định đầu tư cho Doanh nghiệp.
 12. Xây dựng đội ngũ làm việc có đẳng cấp là cách duy nhất để TASCO gặt hái được những thành công lớn lao.