GIẢI THƯỞNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

 • Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2006, 2007;
 • Cúp vàng Thương hiệu nổi tiếng vùng duyên hải miền đồng bằng Bắc bộ năm 2007 của Hội đồng Trung ương – Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
 • Cờ thi đua của Chính phủ năm 2008;
 • Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định năm 2009;
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011;
 • UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua cho Công ty cổ phẩn Tasco – Đơn vị xuất sắc năm 2010;
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010;
 • Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao năm 2014;
 • Giải thưởng TOP 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016;
 • Giải thưởng TOP 30 Doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2015-2016;
 • Cup biểu trưng “Doanh nghiệp Văn hóa tiêu biểu Việt Nam” năm 2018.

 

GIẢI THƯỞNG CHO ÔNG PHẠM QUANG DŨNG – CHỦ TỊCH HĐQT

 • Tháng 5 năm 2020, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng vinh dự được trao tặng “Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng” cho những cống hiến, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ do tổ chức Đảng và đơn vị giao phó;
 • Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2007;
 • Cúp vàng Ngôi sao Phương Đông – Doanh nhân xuất sắc vùng Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ;
 • Được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam” tiêu biểu trong 100 doanh nhân của cả nước, được Chủ tịch nước trao cúp Thánh Gióng;
 • Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 năm 2011 vì những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc trong suốt quá trình công tác;
 • Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco là 1 trong 24 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại giải thưởng E&Y năm 2011 và năm 2014 – giải thưởng danh giá cho các doanh nhân xuất sắc của Việt Nam có quá trình phấn đấu bền bỉ, vượt qua khó khăn để thành lập, xây dựng và phát triển đất nước;
 • Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen ông Phạm Quang Dũng đã có nhiều thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.