Năm 2014 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của Tasco. 
Cùng nhìn lại 10 trong những sự kiện tiêu biểu của Tasco trong năm 2014. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây