Việc ký kết thể hiện sự cam kết sâu sắc hơn của toàn thể bệnh viện trong việc hướng tới một chuẩn dịch vụ chăm sóc và điều trị an toàn, hiệu quả cho người bệnh và môi trường làm việc an toàn cho nhân viên y tế. 

Chuẩn chất lượng là gì? Chuẩn chất lượng cho chúng ta biết một cơ sở y tế có an toàn không.
Muốn an toàn thì cần làm gì?

Tiêu chuẩn HAS là bộ chuẩn Quản lý chất lượng quốc gia áp dụng bắt buộc cho 2300 bệnh viện hoạt động trên lãnh thổ nước Pháp.

HAS đánh giá tổng thể và linh hoạt quá trình cải tiến chất lượng liên tục trong bệnh viện: nhận định rủi ro, kế hoạch hành động nhằm thực hiện các giải pháp kiểm soát rủi ro thông qua việc xây dựng, điều chỉnh quy định, quy trình cũng như tuân thủ được thể hiện trong công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân hàng ngày.

▶️Lịch trình cấp chứng nhận:
– Tháng 12/2020 các nhóm quản lý chất lượng hoàn thành việc điền tài khoản chất lượng (các rủi ro được nhận định và hành động khắc phục, phòng ngừa) với sự hỗ trợ của nhóm hợp tác quốc tế.
– Tháng 3/2021: Đánh giá cấp chứng nhận (3 chuyên gia do HAS chỉ định đánh giá trong 4 ngày)

▶️ Cách thức đánh giá để cấp chứng nhận:

1- Làm việc với các trưởng nhóm để kiểm tra về quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và quản trị rủi ro.
2- Đồng hành cùng bệnh nhân từ lúc nhập viện đến lúc xuất viện; đồng thời phỏng vấn trực tiếp 4 bệnh nhân để hiểu được việc áp dụng các quy định quản lý chất lượng được thể hiện trong từng bước cung cấp dịch vụ cho người bệnh. 

▶️ Chứng nhận và giá trị hiệu lực của chứng nhận:

➡️ Mức A: chất lượng tuyệt vời, được cấp ngay mà không có khuyến nghị (hiệu lực 6 năm)
➡️ Mức B: Dịch vụ khá an toàn, cấp chứng nhận và đưa ra khuyến nghị cải tiến (hiệu lực 4 năm)
➡️ Mức C: An toàn ở mức trung bình. Yêu cầu cải tiến để được cấp chứng nhận.
➡️ Mức D: Nguy cơ mất an toàn cao: Không cấp chứng nhận và gia hạn thời gian đánh giá
➡️ Mức E: Không an toàn: Không cấp chứng nhận.

Bản cam kết này được kí kết như một hạt giống đã nảy mầm. Nó nảy mầm được là nhờ nỗ lực và sự đoàn kết của Ban giám đốc cùng toàn thể bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 quyết tâm theo đuổi mục tiêu vì an toàn người bệnh cũng như phong cách cung cấp dịch vụ đặt bệnh nhân là trung tâm. Chính vì thế, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tin tưởng sẽ là một điểm đến tin cậy trên bản đồ cơ sở điều trị các bệnh về mắt!