Thông tin dự án:

               Tổng mức đầu tư: 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng)

               Hình thức đầu tư: Theo hình thức hợp đồng BOT

               Chủ đầu tư: Công ty cổ phần TASCO

               Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH MTV TASCO Quảng Bình

               Tư vấn giám sát: Viện Khoa học công nghệ GTVT

               Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT4

               Các đơn vị thi công: Công ty CP Hùng Đức;

                                             Công ty CP Xây dựng Tasco;

                                             Công ty CP Bắc Phương;

                                             Công ty CP Hùng Thắng.

               Thời gian thi công: từ 2013 hoàn thành 2015 (30 tháng)

               Thời gian hoàn vốn: khoảng 22 năm

 

 

 

Chi tiết tin ảnh về cập nhật BOT Quảng Bình tháng 9/2013, xem tại đây.