Hình ảnh bốn tòa nhà A-B-C-D thuộc dự án Xuân Phương Residence

Tiến độ hoàn thiện tòa A, B,C, D:

Lô 1,2 tòa A,B,C,D báo Nhân dân

  • Xây tường tòa A, D: Hoàn thành 100%
  • Trát mặt ngoài tòa A,D: Đạt 90%
  • Xây tường tòa B,C: Đạt 88%

Hạ tầng kĩ thuật toàn dự án: Hoàn thành 100%

 

Dự án dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng vào quý IV năm 2017.