Hiện nay, Tasco đang khẩn trương triển khai thi công các công trình dự án trọng điểm quốc gia trên QL 1A.

Cụ thể, tại gói thầu số 8, “thi công xây dựng đoạn Km 605 – Km 617”  thuộc dự án đầu tư  xây dựng công trình mở rộng QL1A đoạn Km 587 – Km 597 + 549; đoạn Km 605 – Km 617 và đoạn Km 641 – Km 649 + 700 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình, cán bộ và nhân viên Tasco đang ngày đêm khẩn trương thực hiện thi công đào, đắp nền móng đường, thi công xử lý nền đất yêu và thi công cầu nhỏ để đảm bảo tiến độ công trình (24 tháng kể từ tháng 1/2014).

Một số hình ảnh thực tế tại hiện trường: