Với chiến lược phát triển bền vững, với kinh nghiệm hơn 40 năm lịch sử và thế mạnh của mình, công ty CP Tasco đang trở thành điểm đến của nhiều cổ đông chiến lược lớn trong và ngoài nước.

Đầu năm 2014, Tasco đã được đầu tư bởi hai cổ đông nước ngoài lớn là Lucerne Enterprise Ltd và Asean Small Cap Fund.

Lucerne Enterprise Ltd (một công ty do tập đoàn Nikko quản lý) với đại diện hợp pháp là ông Harianto Solichin (Tổng giám đốc Nikko Securities Indonesia) đã mua 4.800.000 cổ phiếu Tasco (mã chứng khoán là HUT) với giá trị chi trả là 48,000,000,000 vnđ.

Asean Small Cap Fund mua 1.200.000 cổ phiếu HUT với giá trị chi trả là 12,000,000,000 vnđ.

Hiện nay, Lucerne Enterprise Ltd và Asean Small Cap Fund đang là đối tác chiến lược lớn của nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Sự đầu tư của hai cổ đông chiến lược này vào Tasco, không chỉ thể hiện uy tín của thương hiệu Tasco mà còn khẳng định tiềm năng to lớn của doanh nghiệp trong sự nhìn nhận của đối tác trong và ngoài nước.