Công ty Cổ phần Tasco xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Xuân Vĩnh
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây