Ngày 18/4, Công ty CP Tasco (mã chứng khoán: HUT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 tại Khách sạn Kim Liên, Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính của Công ty CP Tasco
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính của Công ty CP Tasco

Trong nhiệm kỳ 2007 – 2012, Ban Tổng giám đốc đã có nỗ lực rất lớn trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao hàng năm. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế năm 2011 gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty cũng như sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty CP Tasco đã đạt được:

Đại hội đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2011 là 12%/ 350 tỷ đồng mức vốn điều lệ hiện tại. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để tái đầu tư đem lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông trong các năm tới.

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, hội đồng quản trị vẫn đưa ra mục tiêu thách thức cho chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn như sau:

Đại hội đã thông qua định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012 – 2017 với sản phẩm chiến lược là thầu xây dựng và sản phẩm đầu tư bất động sản với tiêu chí cạnh tranh là chi phí thấp. Chiến lược phát triển giai đoạn này dựa trên nền tảng bền vững là vốn doanh nghiệp của tổ chức (thông tin, con người và văn hóa).

Tại đại hội, các cổ đông đã sáng suốt bầu ra HĐQT mới và Ban kiếm soát mới. Hội đồng quản trị mới gồm: ông Pham Quang Dũng ( Chủ tịch HĐQT), ông Phạm Văn Lương (Phó Chủ tịch HĐQT), bà Nguyễn Thị Thúy (Uỷ viên HĐQT), bà Phạm Thị Nhàn (Uỷ viên HĐQT), bà Trần Thị Thanh Tân (Uỷ viên HĐQT), ông Vũ Quang Lâm (Uỷ viên HĐQT), ông Cao Văn Hưng (Uỷ viên HĐQT). Ban kiểm soát mới gồm: ông Phạm Huy Hoàng (trưởng ban) và hai thành viên là ông Phạm Hồng Điệp và ông Nguyễn Văn Đoàn.

Hội đồng quản trị  và ban kiểm soát mới ra mắt cổ đông
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới ra mắt cổ đông

Đại hội cổ đông lần này cũng đã thông báo quyết định quan trọng về việc thay đổi nhân sự cao cấp của công ty, đó là việc bổ nhiệm ông Cao Văn Hưng vào vị trí Tổng giám đốc công ty. 

Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty CP Tasco diễn ra trong không khí ấm áp và đoàn kết. Sự nhất trí cao của các cổ đông thể hiện lòng tin của nhà đầu tư với bộ máy điều hành công ty. Điều đó cũng là động lực tiếp sức cho ban lãnh đạo mới của công ty vượt mọi khó khăn trong thời gian tới để đi đến thành công và thịnh vượng.