Ngày 11/ 04/ 2013, Tại Hội trường tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tasco đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

 

Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Tasco 2012

Năm 2012 là năm gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng được sự định hướng sáng suốt và chỉ đạo sát sao của hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty Cổ phần Tasco đã đạt được kết quả sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

Các chỉ tiêu

Năm 2012

1

Doanh thu bán hàng

(Thầu xây dựng + Bất động sản)

1128

2

Lợi nhuận trước thuế

43,53

3

Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%/năm

28

 

Công ty cũng thực hiện phát hành thành công 159,5 tỷ đồng/ 350 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi; xây dựng cơ cấu tổ chức mới; hoàn thành hệ thống quản trị nhân sự và đưa  vào vận hành đem lại hiệu quả cùng với việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro (thuê tư vấn KPMG) nhằm quản lý và bảo toàn vốn cho các cổ đông để đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh,….

 

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco phát biểu tại Đại hội

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, hội đồng quản trị vẫn đưa ra mục tiêu thách thức cho chiến lược sản xuất kinh doanh 2013, đó là:

Đơn vị tính: tỷ đồng

 STT

 Các chỉ tiêu

 Năm 2013

1

 Doanh thu bán hàng

(Thầu xây dựng + Bất động sản)

 1500

2

Lợi nhuận trước thuế

160

3

Tỷ lệ trả cổ tức

12%

 

Để đạt được mục tiêu này, với lĩnh vực thầu xây dựng, Tasco sẽ tăng cường quản lý chất lượng và đẩy mạnh công tác bán hàng cũng như tìm cách tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài, vốn tư nhân. Bên cạnh đó, sẽ nâng cao hiệu quả đấu thầu và tập trung các gói thầu quy mô lớn, đảm bảo điều kiện thi công tốt hơn. Đặc biệt, công ty tập trung hơn nữa việc liên kết với các nhà thầu lớn, nhà thầu nước ngoài để tham gia các gói thầu lớn có quy mô 1000 tỷ đồng trở lên.

Đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản, Tasco sẽ đầu tư thận trọng và tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông theo BT, BOT để tạo sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý khoa học cũng được tăng cường đẩy mạnh để trở thành động lực to lớn cho công ty thực hiện được các mục tiêu trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 đã diễn ra trong không khí thân thiện, đoàn kết, dân chủ và văn minh. Các ý kiến đóng góp của cổ đông đều được đại diện Ban điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị ghi nhận và giải đáp một cách cụ thể, xác đáng. Các nội dung xin ý kiến tại đại hội đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí  thông qua. Tất cả những điều đó đã thể hiện được lòng tin của cổ đông với công ty cũng như giá trị của thương hiệu Tasco với cộng đồng