Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 chân thành cảm ơn group Con tự học đã giúp lan tỏa những kiến thức này cho cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh!

 

Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 xin chân thành cảm ơn hai chuyên gia nhãn khoa là TS.BS. Vũ Anh Tuấn và PGS.TS.BS. Nguyễn Đức Anh dù bận rộn công việc nhưng vẫn dành thời gian chia sẻ với các phụ huynh trong buổi hội thảo. Bệnh viện cũng xin cảm ơn bà Marie Thérèse BESSON (người Pháp) – Cố vấn điều hành và quản trị cho Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và anh Hoàng Thanh Bình – người đồng sáng lập nên group Con tự học và là Giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục Con tự học đã quan tâm và dành thời gian tham gia chương trình!