Hai Bên tham gia ký kết Biên bản ghi nhớ

Buổi lễ có sự tham gia của Ban lãnh đạo hai bên

Trong không khí trang trọng tại buổi lễ, đại diện Công ty Lotte E&C, ông Yongsoo Han (Phó Chủ tịch điều hành) và đại diện Công ty Cổ phần Tasco, ông Nguyễn Viết Tân (Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Thái An) đã có buổi trao đổi nội dung về chi tiết dự án; đồng thời hai bên thể hiện mong muốn hợp tác cùng xây dựng và phát triển dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ Nhổn đến Hà Đông theo hình thức hợp đồng BT.