Kelly Renz, chủ tịch và CEO của Novo Group Inc tại Brookfield cho rằng: doanh nghiệp nên phát triển đội ngũ kế thừa cho bất cứ vị trí nào nhằm tránh sự gián đoạn trong hoạt động kinh doanh khi một ai đó đột ngột rời khỏi công ty.

Theo nghiên cứu vào năm 2014 của Mercer, một chức danh bị bỏ trống khiến công ty sụt giảm doanh thu nhiều hơn 50% so với chi phí lương cho chính những vị trí thiếu hụt đó.

Một kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa sẽ bảo vệ doanh nghiệp khỏi những nguy cơ tiềm ẩn từ sự thay đổi nhân sự không mong muốn như trên. Điều này cũng giúp giữ chân các nhân tài hàng đầu và thúc đẩy sự gắn kết lâu dài với các nhà quản lý bằng cách giúp họ hiểu rõ lộ trình phát triển nghề nghiệp của chính mình.

Thấu hiểu tầm quan trọng của NHÂN SỰ KẾ THỪA, ngày 01/07/2019 vừa qua, TASCO đã tổ chức buổi họp xin ý kiến sửa đổi Quy trình Hoạch định nhân sự kế thừa.

 

Nội dung buổi họp nhấn mạnh đến:
– Ưu tiên/tập trung đào tạo nhân sự hiện tại cho vị trí quản lý các cấp.
– Xây dựng nguồn lực con người, hoàn thiện cơ cấu/hệ thống, chuẩn bị cho “big bang”.
– Nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBQL các cấp trong việc tuyển chọn, đào tạo NSKT.
Đặc biệt, tiêu chí “Hoài bão” trong “Phẩm chất doanh nhân” là một trong những tiêu chí “mới & khác biệt” trong danh sách tiêu chí lựa chọn NSKT.
Bên cạnh đó, yêu cầu kinh nghiệm quản lý (trải nghiệm) qua các cấp bậc/lĩnh vực cũng là một trong những tiêu chí được thảo luận sâu trong buổi họp.

 

Kết thúc buổi họp, bộ phận phụ trách Quy trình Hoạch định nhân sự kế thừa đã nhận được nhiều góp ý chỉnh sửa từ CT. Phạm Quang Dũng cũng như nhiều cán bộ phòng ban. Tin rằng, sau khi Quy trình được thông qua và ban hành sẽ là kim chỉ nam cho mọi công tác liên quan.