1. Tên cuộc thi: “Sáng tác Slogan phong trào Tìm kiếm CHĐT 2019”
 2. Đối tượng tham gia: CBNV TASCO (ngoại trừ BGK)
 3. Thời gian gửi bài dự thi: 15/07 – 22/07/2019
 4. Thời gian trao giải: 26/07/2019
 5. Giải thưởng:
 • Người chiến thắng nhận giải: 5.000.000 VNĐ
 1. Cách thức tham gia
 • Gửi bài dự thi (gồm: slogan + bài diễn giải ý tưởng) về địa chỉ mail: linhtth@tasco.com.vn với tiêu đề mail: Bài dự thi “Sáng tác slogan phong trào Tìm kiếm CHĐT 2019”
 • CBNV có thể gửi nhiều bài dự thi (không giới hạn)
 1. Ban Giám Khảo
 • Anh Nguyễn Viết Tân: Phó Chủ tịch HĐQT
 • Anh Khuất Trung Thắng: Phó Tổng Giám Đốc
 • Anh Ngô Quốc Đông: Trưởng phòng Marketing