Đào tạo nguồn nhân lực được xem là đầu tư chiến lược chủ chốt cho sự phồn vinh của doanh nghiệp. Sự thành công vượt trội của các nước phát triển là minh chứng cho thắng lợi của họ khi đầu tư vào nguồn nhân lực. Có thể nói rằng, sự cạnh tranh ngày nay giữa các quốc gia hay giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước thể hiện trên tất cả các mặt: công nghệ, quản lý, sản phẩm dịch vụ chất lượng,v.v… Nhưng trên hết, yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh tranh là con người, thực chất là cạnh tranh về chất lượng của nguồn nhân lực. Mà chất lượng của nguồn nhân lực liên hệ chặt chẽ với quá trình giáo dục, đào tạo và phát triển. Vì vậy việc đầu tư vào công tác đào tạo để phát triển năng lực đội ngũ là điều tất yếu của doanh nghiệp. Và trong nguyên lý kinh doanh thứ 12 của Tasco cũng thể hiện rất rõ điều đó “Xây dựng đội ngũ làm việc có đẳng cấp là cách duy nhất để Tasco gặt hái được những thành công lớn lao”. Để thực hiện được điều đó, từng thành viên Tasco đang cùng nhau không ngừng trau dồi phát triển bản thân.

Hiểu được những giá trị lợi ích cốt lõi cho sự sống còn và phát triển bền vững, HĐQT Công ty cổ phần Tasco quyết định thành lập Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn TASEDU với 5 nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn 1 như sau:

  • Là đầu mối phát triển năng lực đội ngũ trong toàn hệ thống TASCO cùng các công ty liên quan thông qua tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, các hội thảo chia sẻ.
  • Dựa trên chiến lược, kế hoạch và nhu cầu của Công ty CP Tasco và các đơn vị, Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Tasedu có trách nhiệm xây dựng các chương trình đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo cho toàn hệ thống.
  • Tư vấn hệ thống quản trị cho các Công ty trong toàn hệ thống.
  • Tổ chức các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp, đơn vị ngoài hệ thống Tasco.
  • Nghiên cứu thị trường đào tạo nhằm chuẩn bị cho công tác định vị và xây dựng sản phẩm chủ đạo, phục vụ cho mục tiêu chiến lược của công ty.

Sự ra đời của TASEDU được kỳ vọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho toàn bộ nhân lực trong TASCO, cung cấp các chương trình học bổ trợ và chuyên sâu dành cho từ các cấp lãnh đạo, quản lý đến chuyên viên, cung ứng cho cả trong và ngoài công ty.

Hi vọng những đóng góp của TASEDU sẽ đồng hành tiếp & nối thành công, phát triển vững mạnh cùng TASCO.