Lô 1, 2, 3, dự án Xuân Phương Residence đều đạt tiến độ kế hoạch.

 • Lô 1,2 tòa A, B, C, D: Đã hoàn thành cọc khoan nhồi, cọc ép 400×400 phần móng.
 • Lô 3 tòa E, F: Đang thi công vách tầng 13 và lắp dựng copha sàn tầng 13.
 • Lô 4 (Báo ND): Đang thi công cọc đại trà phần móng.
 • Lô 5 (Báo ND): Đã thực hiện được gần 80% thi công đại trà phần móng.
 • Lô 6 (VP TW Đảng) và Lô 7: Đã hoàn thành thi công đại trà.
 • Hạ tầng: Đã hoàn thành san nền, hoàn trả mương tưới. Đang dần hoàn thiện phần đắp cát nền đường K98. Đang thực hiện cấp phối đá dăm loại 2 và thoát nước mưa.

 

Với dự án Foresa Villa, hầu hết các lô đều đạt tiến độ kế hoạch với cả ba giai đoạn, cụ thể:

 • Giai đoạn 1: Các Lô TT3, TT4, TT5, BT4: đang hoàn thiện xây tường (đạt khoảng 90%), đang trát tường (đạt khoảng 40%).
 • Giai đoạn 2.1: Lô TT6: Đang làm sàn mái và xây tường hoàn thiện; Lô TT7: Đã xong sàn tầng 3, đang làm sàn mái và bắt đầu xây tường.
 • Giai đoạn 2.2:
 • Lô TT8 đang làm sàn tầng 3; Lô TT11, TT12, TT15, TT16 đang làm sàn tầng 3 (hơn 70%) và xây tường hoàn thiện (khoảng 20%).
 • Lô BT1: Đang dần hoàn thành sàn tầng 2 (khoảng 80%), đang làm sàn tầng 3. Lô BT3 đã hoàn thành sàn tầng 2, 3.
 • Lô BT8, BT10 đã xong sàn tầng 2. Lô BT11 đang làm sàn tầng 3 (đạt 50%).
 • Lô BT12: đang dần hoàn thành phần thân, sàn tầng 2 (khoảng 90%), sàn tầng 3 (khoảng 70%). Lô BT13: Đang làm sàn tầng 2.
 • Giai đoạn 2.3
 • Lô BT7: Đã làm xong phần móng
 • Lô TT4: Đang làm phần móng
 • Lô TT15: Đã xong sàn tầng 2

 

Tiến độ cập nhật của dự án South Building:

 • Phần ngầm: Đã xong thi công cọc khoan nhồi bổ sung, đài móng và kết cấu 2 tầng hầm đến cos 0,00.
 • Phần thô và hoàn thiện sàn tầng 2, 3.