Tại TASCO, hệ thống quản lý chất lượng luôn được quan tâm và chú trọng phát triển từ nhiều năm nay và đã được hiện thực hoá thành những sản phẩm hạ tầng giao thông, nhà ở có chất lượng tốt được thị trường đánh giá cao.

Nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của hệ thống chất lượng, đặc biệt phát huy được vai trò của các cấp quản lý, nhất là quản lý cấp trung trong công tác xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng tại công ty. Vừa qua, ngày 06/12/2018, phòng Quản lý chất lượng và rủi ro đã tổ chức hội thảo chuyên đề: Vai trò của lãnh đạo trong công tác quản lý chất lượng.

Buổi hội thảo với sự tham gia của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và đông đủ các anh, chị quản lý cấp trung, nhiều nội dung đã được cán bộ quản lý các cấp thảo luận sôi nổi.

Chủ tịch Phạm Quang Dũng phát biểu khai mạc buổi hội thảo, nêu rõ tầm quan trọng của Hệ thống chất lượng trong doanh nghiệp.

Ông Trần Kiên Dũng – Giảng viên chính buổi hội thảo, không chỉ đưa ra những lý thuyết về hệ thống quản lý chất lượng mà còn liên hệ tới các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đến quá trình kinh doanh, việc phát triển các kế hoạch hành động của Lãnh đạo với việc xác định quản lý rủi ro và các nguyên tắc quản lý của TASCO.

Giảng viên Trần Kiên Dũng – Chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực Đáng giá chất lượng

Thông qua buổi hội thảo, một lần nữa vai trò của các cấp quản lý trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng được khẳng định. Ngoài việc các cán bộ quản lý phải luôn là tấm gương tuân thủ để cán bộ nhân viên noi theo thì các cấp quản lý cần quan tâm phát triển các hoạt động phong trào nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua trong công ty.

Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo, hệ thống Quản lý chất lượng sẽ càng được hoàn thiện hơn nữa để góp phần vào sự phát triển chung của công ty.