Chiều ngày 13/10/2014, Ông David P.O’neil – Giám đốc đầu tư Qũy đầu tư Asean ( Asean Investment Advisors Limited – AIAL) dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại văn phòng công ty cổ phần TASCO.
Tiếp đón đoàn AIAL, Tổng giám đốc Vũ Quang Lâm thay mặt TASCO chủ trì cuộc họp.
 
(Hình ảnh buổi họp giữa TASCO và Qũy đầu tư ASEAN)
 
Là một trong các Qũy đầu tư mới nổi trên sàn chứng khoán, AIAL cũng hướng đến đầu tư vào phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu chiến lược. Hiện nay,AIAL đã đầu tư vào ít nhất 15 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán với tổng giá trị đầu tư hơn 10 triệu USD. Một số cổ phiếu hiện đang được Quỹ đầu tư như: API, APS, IDJ, TIG và VIG… Năm 2013, đại diện cho AIAL là Qũy Asean Small Cap Fund đã đầu tư vào  mã chứng khoán HUT của TASCO với khối lượng 1.200.000 cổ phiếu.
 

(TASCO đang trình bày kế hoạch trong buổi họp)
 
Trao đổi trong cuộc họp với Tasco, Ông Davis P.O’neil nhấn mạnh “AIAL cũng như các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được hợp tác và tiếp tục trở thành cổ đông chiến lược của TASCO trong thời gian tới”. 
Hiện tại, TASCO với mã chứng khoán HUT đã thu hút đầu tư  từ các đối tác như: Lucerne Enterprise Ltd (trực thuộc tập đoàn Nikko quản lý) và Asean Small Cap Fund. Có thể nói mã chứng khoán HUT của TASCO đang trở thành một mã chứng khoán thu hút và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư  có tầm nhìn chiến lược.