Ngày 7/3/2014, Quỹ OPTIS đã đến làm việc với HĐQT của Công ty cổ phần TASCO, với mong muốn hợp tác và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty trong thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc họp: