Sáng 9.5, Công ty Cổ phần Tasco đã tổ chức thành công Lễ ra mắt các vị trí lãnh đạo và quản lý theo cơ cấu tổ chức mới.

Với mục tiêu năm 2012 là năm quản lý chuyên nghiệp, cùng với sự hỗ trợ của tư vấn L&A, Tasco đang có những bước chuyển biến quan trọng, đánh dấu sự phát triển lâu dài mang tầm chiến lược trong hệ thống nhân sự cấp cao. Theo đó, cấp lãnh đạo và quản lý của Công ty sẽ có những thay đổi nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công việc, phát huy trí lực tại những vị trí phù hợp. Đây là một trong những bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn sắc sảo của ban lãnh đạo công ty trước thách thức của thời cuộc.

Tại buổi Lễ, ban Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được bầu tại Đại hội cổ đông diễn ra trong tháng 4 đã ra mắt toàn thể CBNV Công ty. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng cũng thông báo phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị để CBNV nắm bắt và phối hợp trong công việc chung của Công ty.

Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tasco hướng đến mục tiêu quản trị chuyên nghiệp không tham gia điều hành nhằm đem lại hiệu quả cao, đạt được mục tiêu tăng trưởng cũng như chiến lược của Công ty đề ra.

Chương trình cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Cao Văn Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tasco kể từ ngày 9.5.2012 và Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thắng giữ chức vụ Phó TGĐ Tài chính kể từ ngày 9.5.2012.

Đây là những vị trí chủ chốt có tầm ảnh hưởng đến sự lớn mạnh của doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo. Vì vậy, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm chủ động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, nỗ lực thể hiện năng lực chuyên môn và năng lực quản trị để xứng đáng với sự tin tưởng Ban lãnh đạo Công ty.

Cũng trong Lễ ra mắt, Tổng Giám đốc Cao Văn Hưng cam kết dồn tất cả tâm sức, trí tuệ, thời gian vì sự phát triển bền vững của Tasco, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ban Hội đồng quản trị giao phó.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tasco cũng công bố các quyết định bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo các phòng/ban. Theo đó, bà Lê Thị Ngọc sẽ giữ chức vụ Kế toán trưởng, ông Trần Huy Hoàng giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính, ông Hồ Trọng Vinh trưởng phòng Hành chính – Công nghệ thông tin.

Sự bổ nhiệm các vị trí cấp cao này nhằm tăng cường hơn nữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho Công ty, kiện toàn bộ máy, phát triển công tác nhân sự để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ. Hy vọng rằng, với cơ cấu tổ chức mới, Tasco sẽ tiếp tục phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian sắp tới.