Buổi chia sẻ Lãnh đạo kiên tâm trong thời đại mới – Resilient Leadership for VUCA world đã diễn ra vào cuối tuần vừa qua với sự tham gia của đội ngũ CBLĐ từ Savico. Đây không chỉ là cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo hai công ty được gặp gỡ, giao lưu, mà rất nhiều các chia sẻ về định nghĩa cũng như bài học về quản lý và lãnh đạo trong thời đại mới cũng đã được đưa ra để trao đổi kinh nghiệm. Cũng tại buổi hội thảo, những tấm chứng chỉ đầu tiên của Tasco Academy cũng đã được trao đến tay các học viên. Hãy cùng Tasco Academy nhìn lại những hình ảnh tại buổi hội thảo ngày hôm đó nhé!

Qùa tặng dành cho những học viên tham gia lớp học.