Sau hơn 12 tháng triển khai xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng, Balanced Scorecardđang trở thành một phần tất yếu của hệ thống quản lý doanh nghiệp Tasco và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Trên thế giới, BSC (viết tắt của Balanced Scorecard)  là một công cụ phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng nhằm hoạch định triển khai chiến lược, bước đi của doanh nghiệp. Một thống kê cho thấy, 70% các doanh nghiệp thuộc top 500 Fortune trên thế giới đang ứng dụng công cụ này. Họ đã thành công dựa trên việc xây dựng được những mô hình chiến lược phù hợp. Tại Việt Nam Balanced Scorecard (BSC) –cũng đã trở thành hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược tại nhiều doanh nghiệp. Trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn Tasco đã sớm nhận ra cơ hội  và quyết định nhanh chóng đưa công cụ BSC vào quản trị doanh nghiệp, với hơn 01 năm triển khai xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng, BSC đã và đang trở thành “món ăn quen thuộc” của người Tasco (Tascoer).

 

Tại Tasco, BSC được triển khai dưới 4 góc nhìn:

 


Với góc nhìn tài chính: “Để thành công trong việc tạo hình ảnh của công ty trong con mắt của cổ đông”, cần phải đạt các mục tiêu về chiến lược năng suất cũng như chiến lược tăng trưởng doanh thu.

Với góc nhìn khách hàng: “Để đạt được tầm nhìn của công ty, chúng ta cần xuất hiện ra sao trước khách hàng”, khách hàng đánh giá như thế nào về Tasco và Tasco làm thế nào để đạt các mục tiêu về chất lượng, giá cả, thương hiệu sản phẩm…, và sự hài lòng khách hàng.

Với góc nhìn về quy trình nội bộ: “Để thỏa mãn cổ đông và khách hàng, những quy trình nào Tasco cần làm xuất sắc”, đâu là những điểm kiểm soát then chốt trong quá  trình quản lý hoạt động, quản lý khách hàng, quản lý cải tiến đổi mới và quản lý quy định và xã hội để giúp sản phẩm Tasco cung cấp ra thị trường ngày càng chất lượng hơn, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng….

BSC đòi hỏi sự thay đổi về mặt nhận thức của lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược và kế hoạch của Công ty.

Với góc nhìn về học hỏi và phát triển: “Để đạt được tầm nhìn của công ty và phát triển bền vững, Tasco sẽ tạo ra  khả năng tạo thay đổi và cải tiến ra sao”? Trả lời cho mục tiêu đó thì Tasco phải xây dựng và chuẩn bị vốn con người(đâu là năng lực lõi để Tasco phát triển, năng lực tương ứng của từng vị trí then chốt và định hướng phát triển các năng lực lõi…), về vốn thông tin (database khách hàng, công cụ phân tích dữ liệu thị trường, ngành nghề? ứng dụng thông tin ra sao?) và vốn về tổ chức (khả năng lãnh đạo? tính liên kết? tính đồng đội? văn hóa doanh nghiệp)

Như vậy, một cách toàn diện BSC liên kết tất cả các chiến lược đang áp dụng trong công ty từ tài chính, bán hàng, thương hiệu, sản phẩm, quản lý hoạt động sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý ISO, quản lý khách hàng đến cải tiến sản phẩm, nhằm tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao cho khách hàng, cổ động, cộng đồng địa phương, cộng sự và cán bộ công nhân viên công ty.

Khi đánh giá và xác lập BSC Tasco đã rất chú trọng cả phải trên 4 góc nhìn (ngữ cảnh) tài chính – khách hàng – quy trình nội bộ – học hỏi và phát triển lấy căn cứ và  điểm xuất phát từ tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi của Tasco.  Chỉ cần không làm tốt một góc nhìn sẽ dẫn đến hệ quả của góc nhìn khác không hiệu quả. Nếu xét 4 góc nhìn từ trên xuống thì đó chính là MONG MUỐN – tức kế hoạch thực hiện. Còn từ dưới lên thì đó là KẾT QUẢ – triển khai thực hiện. Mối quan hệ ràng buộc này sẽ tác động đến hệ thống mục tiêu của toàn Công ty. BSC giúp làm cân bằng giữa hai cái nhìn MONG MUỐN ( kê hoạch thực hiện) và KẾT QUẢ ( triển khai thực tế) và đánh giá toàn diện 4 góc nhìn để từ đó xác lập hệ thống mục tiêu, thước đo và chỉ tiêu của chúng.

Ban lãnh đạo và từng cán bộ nhân viên công ty đang không ngừng nỗ lực vận hành BSC từng bước để có thể hoàn toàn làm chủ và vận dụng 1 cách linh hoạt, hiệu quả công cụ này. Đó là việc hiện thực hóa các mục tiêu bao quát như tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, giá trị cốt lõi của công ty gắn vào nhiệm vụ, công việc  hàng ngày của từng cán bộ nhân viên.Từng cán nhân viên hiểu rõ hơn giá trị mình đóng góp cho công ty và mức tưởng  thưởng tương ứng.

       

Bắt đầu đưa vào vận hành chính thức từ tháng 09/2012 trong toàn công ty, tuy trong quá trình triển khai có rất nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm của lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên công ty với một tinh thần không ngừng học hỏi và phát triển dự án đã đạt được các kết quả đáng khích lệ:

(1)   Hướng mục tiêu của bộ phận và cá nhân theo mục tiêu chung của Công ty.Từng vị trí

biết mình phải làm gì? Làm như thế nào để đạt kết quả theo yêu cầu.

Quá trình giao mục tiêu năm  được áp dụng triệt để  theo Balanced Scorecard, việc xác lập mục tiêu đã được phân tích rất kỹ lưỡng tính khả thi và thác triển xuống các cấp, các tầng ( tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển). Mục tiêu năm 2013 của công ty với độ thách thức cao nhưng đã được cân đối kỹ lưỡng dựa trên mức độ sẵn sàng của các nguồn lực: con người, tài chính, quy trình hiện tại và hệ thống thông tin ….

LƯU ĐỒ THÁC TRIỂN BSC

 

 

(1)   Kiểm soát được quá trình thực hiện hóa chiến lược /kế hoạch của Công ty, giúp lãnh đạo có cái nhìn toàn diện để phát triển Công ty cân bằng và bền vững

(2)   Cơ cấu tổ chức Tasco đã chuẩn hóa –  phù hợp  dựa trên chiến lược và chuỗi giá trị. Các đầu mối quản lý đã tập trung hiệu quả hơn, không chồng chéo. Tuyển dụng – bổ nhiệm con người phù hợp theo sơ đồ tổ chức thống nhất chứ không xây cơ cấu tổ chức dựa trên nguồn lực nhân sự có sẵn.

(3)   Hệ thống đánh giá tiêu chuẩn, được lượng hóa:

– Công bằng trong việc tính lương, tính thưởng dựa trên: đánh giá hiệu quả công việc và đánh giá năng lực

–  Cơ sở để xây hoạch định nhân sự, xây dựng đội ngũ kế thừa và các chương trình đào tạo.

(4)   Hệ thống tiền lương có đầy đủ các yếu tố: Định giá giá trị công việc, đánh giá thành tích và đánh giá năng lực

(6) Đời sống cán bộ nhân viên đã được đảm bảo hơn: công việc đảm bảo với mức lương thưởng ổn định.

Song song với việc vận hành hệ thống BSC, Tasco đang dần điều chỉnh và từng bước kết nối các hệ thống:

(1)   Hệ thống quy trình được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả theo cơ cấu tổ chức mới để có cơ sở đo chính xác từng  chỉ tiêu theoBSC.

(2)   Hệ thống báo cáo quản trị là cơ sở cung cấp số liệu để phân tích điều chỉnh các chương trình, biện pháp trong quá trình thực hiện nhằm đạt mục tiêu

(3)   Hệ thống quản trị rủi ro để xác lập các chốt kiểm soát chính

Dự kiến các hệ thống sẽ hoàn thiện vào tháng 9/2013, khi tất cả các hệ thống được đồng bộ hóa – kết nối thì việc triển khai BSC sẽ dễ dàng và thuần thục hơn với từng Tascoer. Ban lãnh đạo công ty, Ban dự án và phòng Nhân sự sẽ tiếp tục  không ngừng truyền thông và cải tiến, hiệu chỉnh dần từng bước công cụ BSC, để BSC sẽ thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu trong công tác cụ thể hóa chiến lược,triển khai mục tiêu.

Vì mục tiêu xây dựng Tasco phát triển & trường tồn, toàn bộ cán bộ nhân viên đang từng ngày cùng chung tay – chung sức, cùng nỗ lực, cùng quyết tâmvận hành thành công hệ thống BSC để con thuyền Tasco có thể vươn ra biển lớn, thách thức được với sóng gió và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!