THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Theo quyết định số 394/QĐ-UBCK ngày 14/04/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

<!–[if !supportLists]–>1.     <!–[endif]–>Tên tổ chức phát hànhCông ty Cổ phần Tasco

<!–[if !supportLists]–>2.     <!–[endif]–>Địa chỉ trụ sở chínhTầng 4, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

<!–[if !supportLists]–>3.     <!–[endif]–>Số điện thoại: (84-4) 3773 8558

<!–[if !supportLists]–>4.     <!–[endif]–>Số Fax: (84-4) 3773 8559

<!–[if !supportLists]–>5.     <!–[endif]–>Cổ phiếu chào bán:

<!–[if !supportLists]–>        <!–[endif]–>Tên cổ phiếu:                              Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco

<!–[if !supportLists]–>        <!–[endif]–>Loại cổ phiếu:                             Cổ phiếu phổ thông

<!–[if !supportLists]–>        <!–[endif]–>Mệnh giá:                                   10.000 đồng

<!–[if !supportLists]–>        <!–[endif]–>Đối tượng phát hành:                   Cổ đông hiện hữu.

Ngày 14/04/2016, Công ty Cổ phần Tasco đã nhận được Quyết định số 394/QĐ-UBCK ngày 14/04/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 01/02/2016 của Công ty. Theo đó, Công ty Cổ phần Tasco đã được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu đến hết ngày 30/05/2016.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách chốt cổ đông tại ngày 25/02/2016 để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, Công ty Cổ phần Tasco xin thông báo về việc gia hạn thêm thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt nêu trên như sau:

<!–[if !supportLists]–>         Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu ban đầu: Từ ngày 03/03/2016 đến ngày 30/03/2016;

<!–[if !supportLists]–>            <!–[endif]–>Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu gia hạn: Từ ngày 20/04/2016 đến ngày 10/05/2016;

Sau khi hết thời hạn đăng ký mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu gia hạn nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) theo phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Tasco đã thông qua, đảm bảo việc kết thúc chào bán chậm nhất đến ngày 30/05/2016.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Công ty Cổ phần Tasco

Người đại diện theo pháp luật

 

Hoàng Hà Phương