Ngày 29.9, tại văn phòng công ty cổ phần Tasco sẽ tổ chức Hội thảo “Chia sẻ hệ tư tưởng và giá trị Tasco”. Đây là sự khởi động đầu tiên cho các hoạt động văn hóa doanh nghiệp  của Tasco trong giai đoạn mới (quý 4/2012).

Tasco từ lâu được biết là đơn vị với các hoạt động văn hóa doanh nghiệp mạnh. Có thể nói, với lịch sử hơn 40 năm phát triển, với những chiến lược quản trị sáng suốt – đặc biệt trong vấn đề con người, các nhà quản lý Tasco đã không ngừng đổi mới để gìn giữ và gắn kết tập thể. Mỗi giai đoạn, Tasco lại đưa ra chiến lược và kế hoạch hành động tương ứng để đảm bảo các hoạt động văn hóa nội bộ được duy trì và phát triển.

Ngày 29.9, Tasco sẽ bắt đầu khởi động các hoạt động văn hóa doanh nghiệp cho giai đoạn mới (quý 4.2012) với hội thảo “Chia sẻ hệ tư tưởng và giá trị Tasco”.

Hệ tư tưởng và giá trị Tasco vốn là những nguyên lý đã được viết mới năm 2011 dựa trên nền tảng cũ. Hệ tư tưởng và giá trị Tasco mới là sự hội tụ tinh hoa của lịch sử phát triển 40 năm và cập nhật mới theo giai đoạn mới. Ngay khi hệ tư tưởng và giá trị mới ra đời đã được sự ủng hộ và tin tưởng của cán bộ nhân viênTasco. Bởi nó thể hiện được ý chí và nguyện vọng của tập thể trước những thời cơ mới.

Bước vào quý 4 năm 2012, tập thể và lãnh đạo công ty sẽ tập trung tuyên truyền nhắc lại định kỳ giá trị ưu việt của hệ tư tưởng và giá trị Tasco. Trong đó, việc chia sẻ chuyên sâu về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh và nguyên lý kinh doanh được tập trung.

Mục đích của chương trình là làm cho cán bộ nhân viên hiểu thêm về mong muốn của lãnh đạo công ty về định hướng phát triển tổng thể từ văn hóa đến các hoạt động kinh doanh. Từ đó, mọi người nắm bắt được vai trò cũng như định vị tương lai của Tasco và xác lập các giá trị phải có để hướng đến mục đích lớn.

Điểm nổi bật của hội thảo là sẽ được dàn dựng dưới hình thức mới, kết hợp học tập – giải trị và đối thoại xuyên suốt chương trình. Trong đó, thông điệp chính của nguyên lý kinh doanh được ưu tiên chia sẻ. Đó là các nội dung về tính minh bạch hóa, tính phát triển trường tồn, nguyên tắc tam hiện, xây dựng cá nhân và tập thể xuất sắc, làm việc hệ thống và vấn đề đào tạo trong doanh nghiệp.

Sự kiện này bước đầu được tổ chức dành cho các quản lý, sau đó sẽ triển khai đến các bộ phận trong hệ thống công ty mẹ và công ty thành viên.

Hội thảo “Chia sẻ hệ tư tưởng và giá trị Tasco” là chương trình tiêu biểu quý 4 năm 2012 trong hoạt động văn hóa doanh nghiệp. Chương trình dự báo nhiều điểm bất ngờ thú vị và tạo sức bật lớn cho doanh nghiệp với các hoạt động tiếp theo.

Nội dung Hệ tư tưởng và giá trị Tasco:

 

1. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

1.1. Sứ mệnh:

Tasco mang đến cho cộng đồng các sản phẩm nhà ở, khu đô thị và hạ tầng giao thông hài hòa với thiên nhiên và phù hợp với sự phát triển của văn minh xã hội.

1.2. Tầm nhìn:

Tạo ra không gian cho con người sống, đam mê, sáng tạo và cống hiến.

1.3. Gía trị cốt lõi:

– Cam kết: Vì mục tiêu phát triển trường tồn không bao giờ được thỏa mãn, không bao giờ chịu lùi bước và làm mọi cách có thể để vượt qua thách thức, vì lợi ích khách hàng, đối tác, công sự, cổ đông, cộng đồng địa phương và môi trường.

– Hợp tác: Tinh thần hợp tác xuyên suốt trong mọi quan hệ của Tasco, khuyến khích phát triển nghề nghiệp và tôn trọng cá tính, chia sẻ cơ hội để phát triển (nhóm, đội, cá nhân) là phương pháp làm việc tốt nhất.

– Tôn trọng: Tasco luôn đề cao các cá nhân và tính đa dạng, lắng nghe để hiểu mọi người, tiếp nhận mọi góp ý hành động với sự  tôn trọng và tin tưởng.

– Sáng tạo: Sáng tạo để khác biệt hóa sản phẩm là phương thức để tồn tại, vì vậy phải vượt qua thách thức để cải tiến không ngừng.

– Học tập: Tạo dựng một tổ chức biết học hỏi, bằng việc không ngừng tự phê bình, xem lỗi lầm là những cơ hội để học hỏi, thay vì khiển trách cá nhân.

 

2. Triết lý kinh doanh và Nguyên lý kinh doanh

2.1. Triết lý kinh doanh:

“Sự thỏa mãn của khách hàng và cổ đông
       Là sự thành công của chúng ta”.

2.2. Nguyên lý kinh doanh:

2.2.1. Xây dựng Tasco vì mục tiêu phát triển trường tồn là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của các cấp lãnh đạo
2.2.2. Không có yếu tố cá nhân trong tổ chức
2.2.3. Luôn bảo vệ quyền lợi của Cổ đông trong dài hạn
2.2.4. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.5. Biết dừng lại mỗi khi trục trặc để giải quyết vấn đề đảm bảo rằng chất lượng được duy trì tốt ngay từ đầu
2.2.6. Đào tạo những nhà lãnh đạo, nhà quản lý là người hiểu thấu đáo công việc, sống cùng triết lý công ty và huấn luyện được cho cấp dưới
2.2.7. Xây dựng các cá nhân và tập thể xuất sắc về việc tuân thủ triết lý của công ty.
2.2.8. Xây dựng mạng lưới đối tác và nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ
2.2.9. Giải quyết vấn đề tận gốc rễ bằng cách phải đích thân đi đến và xem xét hiện trường để hiểu tường tận tình hình (nguyên tắc tam hiện )
2.2.10. Không ngừng học hỏi, không ngừng tự phê bình, không ngừng phát huy trí sang tạo và cải tiến của mọi người
2.2.11. Quản trị thông tin để luôn thấu hiểu được tình hình kinh tế vĩ mô trong nước, các nước trong khu vực và thế giới để ra các quyết định đầu tư cho doanh nghiệp
2.2.12. Xây dựng đội ngũ làm việc có đẳng cấp là cách duy nhất để Tasco gặt hái được những thành công lớn lao.