Theo nghị quyết 08/NQ – HĐQT của Công ty Cổ phần Tasco, Tasco sẽ thành lập thêm công ty con tại Quảng Bình. Công ty ra đời để quản lý đầu tư và khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km597+549 – Km605+ 000 và đoạn Km617+000 – Km641+000 tỉnh Quảng Bình do Công ty là nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao. Thông tin chi tiết như sau:

                     

 

Tên Công ty: Công ty TNHH một thành viên Tasco Quảng Bình.

Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhân Thọ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ngành nghề kinh doanh:

  1. Xây dựng công trình đường bộ;
  2. Chuẩn bị mặt bằng;
  3. Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;
  4. Khai thác kinh doanh quảng cáo;
  5. Mua bán ươm trồng cây xanh đô thị;
  6. Kinh doanh và khai thác công trình kết cấu hạ tầng đường bộ.

Vốn điều lệ: 275.469.000.000 (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu) đồng.

Mô hình tổ chức: Chủ tịch Công ty.

 

Chi tiết thông tin, xin vui lòng xem tại đây.