Kính gửi: Quý Khách hàng, Đối tác và các Cổ đông,

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19;

Căn cứ Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19;

Công ty Cổ phần Tasco xin thông báo sẽ tạm dừng giao dịch trực tiếp tại văn phòng kể từ ngày 6/4 đến hết ngày 22/4/2020 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Khách hàng, Đối tác và Cổ đông trong giai đoạn thực hiện cách ly theo yêu cầu, tránh các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông vui lòng liên hệ bằng phương thức như điện thoại, email hay các ứng dụng trực tuyến khác với các cán bộ đầu mối của Tasco để được hỗ trợ và xử lý công việc. 

Chúng tôi rất mong Quý khách hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông thông cảm và cùng thực hiện theo đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và xã hội. 

Trân trọng!