Đại hội cổ đông diễn ra trong không khí trang trọng

Năm 2017 có thể coi là một năm đầy thách thức đối với Công ty Cổ phần Tasco mặc dù toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực trong công tác triển khai các dự án đầu tư cũng như triển khai công tác bán hàng tại các dự án. Tổng doanh thu đạt được là 2.195 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch năm và đạt 74% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 66% kế hoạch năm và đạt 74% so với năm 2016.

 

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Tasco

 

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco báo cáo và chia sẻ tại Đại hội

Trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp, HĐQT đưa ra mục tiêu thách thức cho chiến lược sản xuất kinh doanh 2018, đó là:

 

 

Để đạt được mục tiêu này, Tasco tiếp tục tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản, theo sau là các dự án về đầu tư y tế và công nghệ. Cụ thể, Công ty sẽ tập trung công tác thu hồi nợ tại các dự án Foresa Villa, Xuân Phương Residence; Đẩy nhanh tiến độ bán hàng các sản phẩm tồn kho các dự án; Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao sổ đỏ cho khách hàng và thu nốt 5% giá trị hợp đồng của tất cả các dự án. Về lĩnh vực Y tế, Công ty tập trung quản trị hiệu quả và nâng cao thương hiệu, uy tín của Bệnh viện mắt Hà Nội cơ sở II; Đẩy nhanh tiến độ các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư một vài phòng khám nhi tại khu vực dân số trẻ, hợp tác với Bệnh viện nội tiết TW đầu tư xây dựng Bệnh viện nội tiết với quy mô giai đoạn I khoảng 200 giường. Bên cạnh đó vận hành thu phí tại tất cả các trạm thu giá thuộc dự án BOO và dán được 720 ngàn thẻ E-tag.

Xuyên suốt 3 tiếng diễn ra, Đại hội lần lượt lắng nghe các báo cáo về tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, báo cáo công tác quản trị, kết quả HDSX năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018 và Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Phần hai của chương trình Đại hội là phần Trao đổi giữa cổ đông với Đoàn chủ tịch đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện và văn minh.

Cổ đông đặt các câu hỏi cho Đoàn chủ tịch Đại hội

Các ý kiến đóng góp của cổ đông đều được đại diện Ban kiểm soát và HĐQT ghi nhận và giải đáp một cách cụ thể, xác đáng. Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí  thông qua. Tất cả những điều đó đã thể hiện được lòng tin của cổ đông với công ty cũng như giá trị của thương hiệu Tasco với cộng đồng.