Đại hội có sự tham gia của 101 cổ đông, đại diện cho 75,74% vốn cổ phần có quyền biểu quyết dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, ông Pham Văn Lương – Phó Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Quang Lâm – UV HĐQT.

Thay mặt Ban điều hành, Tổng giám đốc Hoàng Hà Phương đã báo cáo  trước đại hội kết quả hoạt động kinh doanh của Tasco năm 2015. Theo đó, Tasco đạt tổng doanh thu hợp nhất 2.268 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 160,2 tỷ đồng, đạt lần lượt 97,92% và 110,46% so với kế hoạch đề ra.

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh những năm tới, công ty sẽ tập trung đầu tư Bất động sản theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng (đầu tư các dự án BT Hạ tầng giao thông), đồng thời, thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế của Nhà nước theo Nghị quyết 93 của Chính phủ. Vị vậy, công ty có kế hoạch mở rộng đầu tư các dự án theo hình thức PPP, kết hợp các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hà Nội để cùng đầu tư. Theo đó, Tasco đặt mục tiêu năm 2016 đạt doanh thu 2.400 tỷ đồng và 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 6% và 138% so với kết quả đạt được trong năm 2015. Cổ tức chia tối thiểu 12%.

Ngoài ra, ông Hoàng Hà Phương nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông như dự án BOT QL 10 Hải Phòng, BT Lê Đức Thọ, BOT 39, các dự án bất động sản như dự án xây dựng nhà ở Báo Nhân dân và Văn phòng TWD, dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Pháp Vân, dự án đơn vị ở 1 – Xuân Phương, dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – giai đoạn 1 áp dụng cho quốc lộ 1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO.

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, ngoài số vốn tự có, công ty sẽ phải huy động thêm các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư để triển khai dự án.

Về phương án chia trả cổ tức năm 2015, Ban lãnh đạo công ty trình đại hội kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 12% bằng tiền mặt, trong đó, công ty đã trả 7% trong năm còn lại 5% dự kiến sẽ thanh toán sau ĐHĐCĐ thường niên 2016. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho hai đợt là 174 tỷ đồng.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông TASCO đã thành công tốt đẹp và nhận được sự tin tưởng hoàn thanh tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.