Đây là hợp đồng thi công xây dựng gói thầu xây lắp và đảm bảo giao thông công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồng Châu, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (giai đoạn 2). Công trình này thuộc Ban quản lý dự án giao thông Thái Bình với giá trị hơn 100 tỷ và được Công ty cổ phần Tasco  thực hiện trong 540 ngày.