Ở giai đoạn 1, Lô TT3, TT4, TT5, BT4 đã hoàn thành xây và trát tường và đang sơn tường đạt hơn 50% (lô BT4 đạt 90%), đồng thời đang thi công cửa đạt hơn 60% kế hoạch.

Giai đoạn 2 của dự án đạt tiến độ tốt nhất khi nhìn chung đều vượt kế hoạch hơn 10 ngày, cụ thể:

  • Giai đoạn 2.1: Lô TT6 đã xây xong tường, đang hoàn hiện trát tường hơn 90%, mới bắt đầu sơn tường; Lô TT7 đã hoàn thành xây và trát tường; Lô TT9 đang dần hoàn thiện phần xây tường tầng 1, 2 đạt hơn 98% và đã hoàn thành tường tầng 4; Lô BT 5 đang làm sàn mái đạt 67%, xây xong tường tầng 1 và đang dần hoàn thiện tường tầng 2 đạt hơn 85%. Lô BT7 đang dần hoàn thiện phần sàn mái đạt 94%, đã xong tường tầng 1, 2. Đang xây tường tầng 3 và trát đạt hơn 28%.
  • Giai đoạn 2.2: Lô TT8 đã hoàn thành phần mái, đang dần hoàn thiện xây tường tầng 1, 2 đạt hơn 88%. Đang xây tường tầng 3 đạt 59%; Lô TT11, TT12 đã hoàn thành tường tầng 1, đang dần hoàn thiện xây tường tầng 2, 3 đạt hơn 90%, đang trát tường đạt 80% kế hoạch; Lô TT15, TT16 đã xây xong tường tầng 1, tầng 2, tầng 3 và đang trát tường; Lô BT10, BT11 đã xong sàn mái, đang xây tường tầng 1; Lô BT 9 đã xong sàn mái và xây tường tầng 1; Lô BT 12, BT13 đang làm sàn mái và xây tường tầng 1, 2, 3.
  • Giai đoạn 2.3: Lô BT7 đã xong sàn tầng 3; Lô TT4 đang làm sàn tầng 2 đạt 95%; Lô TT15 đang dần hoàn thiện phần móng, sàn tầng 2, 3, sàn mái và xây tường đạt 96%, tầng 3 đạt 36%.

 

Không chỉ dự án Foresa Villa đạt tiến độ tốt mà dự án Xuân Phương Residence (Nhà ở CBNV Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương Đảng) cũng đạt tiến độ vượt kế hoạch, cụ thể:

  • Lô 1, 2 tòa A, B, C, D (Báo Nhân dân) công tác đào móng đạt 75%; Lô 3 tòa E, F đã hoàn thành kết cấu thô phần thân tòa E và đang dần hoàn thiện thân nhà F đạt 95%, xây mặt ngoài và trát đạt 94%, xây tường ngăn đạt 24%.; Lô 4 đã thi công xong hoàn toàn phần móng và phần thân thô sàn tầng 2, tiến độ vượt 20 ngày so với kế hoạch; Lô 5 đã xong phần thần thô sàn tầng 2.
  • Lô 6, 7 (VP TW Đảng) đã xong phần thân thô sàn tầng 2, nhanh hơn 1 tháng về tiến độ.
  • Về hạ tầng, nhà thầu xây dựng đang dần hoàn thiện đắp cát nền đường K98 đạt 97%, thi công cấp phối đá dăm loại 2, thoát nước mưa cống tròn và cống hộp đạt hơn 90%, thi công phần thoát nước thải D300 đạt hơn 30%.

 

Đánh giá đến đầu tháng 9, cả 2 dự án của Tasco đều thúc đẩy tiến độ vượt kế hoạch nhưng cũng đảm bảo chất lượng công trình.