Ngày 08 tháng 11 năm 2014, Công ty cổ phần Tasco đã ban hành quyết định sô 215/QĐ/-TASCO về việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tasco.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây