THÔNG BÁO

Công ty cổ phần TASCO xin thông báo báo về việc:

 Bổ nhiệm và miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tasco

 

  • Bổ nhiệm Chức danh Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật TASCO đối với Ông Nguyễn Viết Tân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TASCO chính thức từ ngày 01/10/2019;
  • Đồng thời miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật TASCO đối với Ông Nguyễn Văn Dưỡng. Theo đó, Ông Dưỡng sẽ tập trung toàn thời gian cho mảng kinh doanh Thu phí tự động không dừng tại VETC (Công ty con của TASCO) với nhiệm vụ vừa là Chủ tịch vừa kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thu phí tự động VETC;
  • Việc thay đổi Lãnh đạo cấp cao của Công ty như trên tuân theo quy định của Pháp luật, quy chế của Công ty, nhằm sắp xếp, cơ cấu lại nguồn lực nhân sự cấp cao để phù hợp với chiến lược giai đoạn mới.

TASCO xin thông tin đến các Quý Đơn vị, Đối tác và các Tổ chức, Cá nhân về sự thay đổi cán bộ nêu trên. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng các Quý Đơn vị, Đối tác và các Tổ chức, Cá nhân trong thời gian tới.

 

Trân trọng Thông báo./.

Hà Nội ngày 03/10/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO