Ngày 27/01/2015, Công ty Cổ phần Tasco thông báo ngày giao dịch chính thức số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2013.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.