Kể từ 0h00’ ngày 01/01/2013, Công ty Cổ phần Tasco sẽ tổ chức triển khai áp dụng mức thu phí trạm thu phí BOT Tân Đệ tăng 1,5 lần so với mức thu hiện nay. Mức thu mới cụ thể như sau:

TT

Phương tiện chịu phí đường bộ Mệnh Giá
Vé lượt Vé tháng Vé quý
1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng 15.000 đ/vé/lượt 450.000 đ/vé/tháng 1.200.000 đ/vé/quý
2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 23.000 đ/vé/lượt 690.000 đ/vé/tháng 1.800.000 đ/vé/quý
3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 33.000 đ/vé/lượt 990.000 đ/vé/tháng 2.700.000 đ/vé/quý
4 Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20fit 60.000 đ/vé/lượt 1.800.000 đ/vé/tháng 4.800.000 đ/vé/quý
5 Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40fit 120.000 đ/vé/lượt 3.600.000 đ/vé/tháng 9.700.000 đ/vé/quý

Ghi chú: Tải trọng của từng loại phương tiện trên là tải trọng thiết kế ban đầu.

Việc áp dụng mức thu phí đối với xe container (bao gồm cả đầu kéo rơ mooc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng, kể cả trường hợp chở hàng bằng container có tải trọng ít hơn tải trọng thiết kế vẫn áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế.

Công ty Cổ phần Tasco trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông qua Trạm thu phí BOT Tân Đệ được biết./.