Để người dân nắm được thông tin, hưởng ưu đãi khi tham gia lưu thông qua trạm, Chủ đầu tư BOT đã phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương và Công ty TNHH Thu phí tự động VETC tuyên truyền rộng rãi tới người dân.

Hiện nay, Công ty VETC đang triển khai dán thẻ và mở tài khoản giao thông cho tất cả các phương tiện. Các chủ phương tiện được dán thẻ miễn phí lần đầu vào kính hoặc đèn xe và được cấp 1 tài khoản giao thông (TKGT) VETC cài đặt trên điện thoại. Tài khoản giao thông VETC giúp chủ phương tiện dễ dàng và chủ động quản lý thông tin các giao dịch, lịch sử hành trình qua trạm cũng như nhiều thông tin cần thiết khác.

Thông tin Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (TP.Hồ Chí Minh)

Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội có 14 làn, trong đó có 8 làn thu phí không dừng ETC (4 làn thuần ETC và 4 làn hỗn hợp), 6 làn MTC.

Do đó, để tránh tình trạng các phương tiện xe không đủ điều kiện đi vào làn thu phí tự động ETC gây ùn tắc, Công ty VETC khuyến cáo các chủ phương tiện đến các Trạm đăng kiểm, điểm dịch vụ hoặc văn phòng Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội để được hỗ trợ dán thẻ VETC tại địa chỉ: 466/2 xa lộ Hà Nội, khu phố 3, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức.