Ngày 31/12/2019 Công ty VETC đã nhận được văn bản số 5611/TCT-CS chấp thuận của Tổng Cục thuế về việc xuất hóa đơn điện tử MTC đối với hệ thống thu phí một dừng.

Ngày 01/11/2020, Công ty VETC sẽ triển khai áp dụng việc xuất hóa đơn điện tử MTC cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí một dừng tại Trạm thu phí BOT Toàn Mỹ 14.

Vé giấy và hóa đơn điện tử có rất nhiều điểm khác biệt. Hóa đơn điện tử có nhiều ưu điểm như: tiện lợi, nhanh chóng, hiện đại và minh bạch.

Hóa đơn điện tử là tập hợp thông tin dữ liệu về việc xe giao dịch qua trạm; được tạo, lập, gửi, nhận & lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử, thay thế cho vé giấy như hiện tại. Sau TTP Tasco Quảng Bình thì TTP Tiên Cựu (Hải Phòng) là đơn vị thứ 2 bắt đầu triển khai áp dụng việc xuất hóa đơn điện tử MTC cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí một dừng.

Hiện tại, VETC đang là đơn vị đầu tiên cũng là duy nhất tính tới thời điểm hiện tại cung cấp hóa đơn điện tử trong thu phí một dừng tại các Trạm thu phí ở Việt Nam.

Nguồn tin