SỰ NGHIỆP TẠI TASCO

TASCO sẽ Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và ổn định thông qua hệ thống chính sách đồng nhất để đảm bảo tính công bằng bên trong và thúc đẩy năng suất lao động. Bên cạnh đó Bảo vệ và duy trì văn hóa theo đúng giá trị cốt lõi của công ty.